Oppipoika-kisälli-mestari

Taiteen opetuksen yhteydessä puhutaan usein mestari-oppipoika oppimisesta.

Termillä tarkoitetaan oppimisympäristöä jossa harjoittelija osallistuu aluksi työhön oppipoikana, tarkkaillen varttuneempien ammatinharjoittajien työtä ja osallistuen siihen, saaden asteittain yhä enemmän vastuuta ja edeten lopulta täysivaltaiseen ammatinharjoittajan asemaan. Kokeneempien suorittajien mallista oppiminen, itse tekeminen sekä harjoittelijoiden ja ammattilaisten välinen vuorovaikutus ovat keskeisiä tekijöitä tällaisessa oppipoikakoulutuksessa.

Kuvitus: Hanna KonolaMenetelmä on perinteisesti kuulunut moniin taide-, käsityö- ja käytännön ammatteihin, mutta siitä on kehitetty sovelluksia myös ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen opettamiseen. Kouluttaminen on kahdenvälistä työtä, opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta.

Kuvitus: Hanna Konola