Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

Mikä Taikopeda?

Taidealan korkeakoulupedagogiikka eli Taikopeda

Hankkeen tausta

Taidekorkeakoulujen yhteinen korkeakoulupedagogiikka on keskeinen keino, jolla tuetaan taidekorkeakoulujen opetuksen ja oppimisen kehittämistä. Se tukee taidekorkeakoulujen opettajia niin pedagogisissa peruskysymyksissä kuin osaamisen sisällöllisessä ja menetelmällisessä kehittämisessä. Samalla vahvistetaan eri taidekorkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Taiteen ja taideteollisuuden opetus on henkilökohtainen prosessi, jossa opiskelija ja opettaja tulevat varsin lähelle toisiaan. Työmuotoina ovat usein pienryhmä- ja henkilökohtainen opetus. Opiskelijoiden henkilökohtaiset opetussuunnitelmat edellyttävät taidekorkeakoulujen opettajilta erityisiä opiskelijan ohjaamisen taitoja, jotta opiskelijoiden persoonallinen luovuus ja tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa on mahdollista. Taidekorkeakoulujen opettajille tämä asettaa vaativan tehtävän, jossa henkilökohtainen vuorovaikutus ja opiskelijan joskus kivuliaankin oppimis- ja kasvuprosessin tukeminen vaativat taitoja.

Yliopistoissa ja korkeakouluissa toiminnan painotuksissa on selvästi nähtävissä tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä verkko-opettamisen merkitys. Taidealan opetuksen omin perinne ei ole yksiselitteisesti muutettavissa näitä painotuksia noudattelevaksi.

Keskeinen kysymys on miten työ taidekorkeakouluissa hahmotetaan? Mikä on opetuksen, tutkimuksen, taiteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osuus opettajien työssä? Haasteena on taidekorkeakoulujen opettajien osaamisen kehittäminen tulevaisuuden työn haasteiden mukaisesti.

Taideyliopistojen ja Helsingin ammattikorkeakoulun kulttuuri- ja palveluala edustavat yhdessä valtakunnallisesti laajaa foorumia, jonka yhteistyön tuloksilla on käyttöarvoa koko maan taidekoulutuksen kehittämiselle sekä luovan osaamisen vaikuttavalle soveltamiselle yhteiskunnassa.

Tavoitteet

  1. Vakiinnuttaa yhteistyöverkosto ja vuorovaikutuksen foorumi taidealan korkeakoulujen opettajille
  2. Tukea opettajiksi tulevien oman alansa huippujen opettajaidentiteetin rakentamista ja varmistaa pedagogisen kehittämisen jatkuvuus osin vaihtuvien opettajien voimin samalla tukien pitkään opettajantyössä toimineita
  3. Tukea taidealan korkeakoulujen opettajia oppimisympäristöjen kehittämishaasteissa
  4. Tutkia taidekorkeakoulupedagogiikan erityispiirteitä ja niitä taideopetuksen perinteen elementtejä, joihin voidaan kehittää vaihtoehtoisia pedagogisia työtapoja
  5. Levittää taidekorkeakoulupedagogian innovaatiota valtakunnallisesti kaikille taidealan korkeakouluyksiköille sekä yleiseen korkeakoulupedagogiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhteistyöosapuolet


(kuvitus)