Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

Taidekorkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus 25 op

Taikopeda tarjoaa mahdollisuuden suorittaa taidekorkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuuden (25 op), joka luetaan suurelta osin hyväksi ammatillisissa opettajakorkeakouluissa (mm. Helia AOKK) suoritettaessa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Opintokokonaisuus rakentuu opintojaksoista, joissa opettajan työtä tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Kukin osallistuja valitsee opintojaksot, joille haluaa osallistua. Koko taidekorkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuuden (25 op) suorittaville perusopintokokonaisuus (10 op) on pakollinen.

Kursseille voi osallistua vaikka kokonaisuutta ei halua suorittaa.

1. Perusopintokokonaisuus (10 op)

Koulutus antaa taidekorkeakoulun opettajalle valmiuksia suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä ohjata ja arvioida opiskelijoiden oppimista.

Osallistujat pohtivat erilaisten tietokäsitysten ja taidenäkemysten merkitystä oman opetuksensa perustana. Osallistujat perehtyvät opetuksen ja oppimisen teorioihin sekä erilaisiin opetus- ja arviointimenetelmiin ja soveltavat oppimaansa oman opetuksensa kehittämiseen.

2. Valinnaiset opinnot (15 op)

Valinnaisissa opinnoissa syvennytään johonkin oman opetuksen kannalta ajankohtaiseen teemaan. Opintojaksot toteutetaan vaihtuvasti eri lukukausien aikana.

Muiden järjestäjien koulutukset, jotka voidaan lukea osaksi 25 op:n koulutusta:

Tieto ja viestintätekniikan opetus

»tievie.oulu.fi

Virtuaaliyliopisto

»www.uiah.fi/virtu
»www.teak.fi/virtuaali
»www.kuva.fi/portal/opintoasiat/virtuaaliakatemia
»www.stadia.fi/opiskelu/virtuaaliopinnot

(kuvitus)