Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

Koulutus

Taikopedan järjestämästä pedagogisesta koulutuksesta opettaja voi koota itselleen kokonaisuuden, josta Taikopeda antaa erillisen todistuksen. Tästä syystä pedagogiset opintojaksot määritellään myös opintopisteinä.

Koulutus on Taidekorkeakoulujen henkilökunnalle maksutonta (ellei kurssin kohdalla ole erikseen ilmoitettu kurssimaksusta).

Taikopedan koulutustilaisuuksissa painotus on taidealan opetuksen ja oppimisen kysymyksissä. Kaikki osallistujat toimivat taidekorkeakouluissa opetus-, tutkimus- ja/tai johtamistehtävissä.

Taidekorkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus (25 op)

1. Perusopintokokonaisuus (10 op)

Koulutus antaa taidekorkeakoulun opettajalle valmiuksia suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä ohjata ja arvioida opiskelijoiden oppimista.

Osallistujat pohtivat erilaisten tietokäsitysten ja taidenäkemysten merkitystä oman opetuksensa perustana. Osallistujat perehtyvät opetuksen ja oppimisen teorioihin sekä erilaisiin opetus- ja arviointimenetelmiin ja soveltavat oppimaansa oman opetuksensa kehittämiseen.

2. Valinnaiset opinnot (15 op)

Valinnaisissa opinnoissa syvennytään johonkin oman opetuksen kannalta ajankohtaiseen teemaan. Opintojaksot toteutetaan vaihtuvasti eri lukukausien aikana.

»Lisätietoja opintokokonaisuudesta

Seminaarit

Taikopeda tarttuu taidealan korkeakouluopetuksen kehittämishaasteisiin ja järjestää erilaisia tilaisuuksia ajankohtaisista ja opettajien toivomista aiheista.

»Seminaarit

(kuvitus)